„SUKCESYWNE śWIADCZENIE USłUG PRANIA DLA JEDNOSTEK CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIęCY”, 4 CZęśCI, NR SPRAWY 6/WA/PN/2018.

2018-ojs144-329683-pl.pdf

siwz.zip